Για να μπορέσουν οι φροντιστές να προσφέρουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής στα άτομα του περιβάλλοντός τους που μεγαλώνουν αλλά και να μη συναντήσουν πολλά εμπόδια στην προσπάθειά τους να τα βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους θα πρέπει να λάβουν έγκαιρα κάποια μέτρα όπως τη σύνταξη πληρεξούσιου.

Πολλές φορές οι φροντιστές ατόμων τρίτης ηλικίας θα χρειαστεί να εκτελέσουν ορισμένες πράξεις για λογαριασμό τους.Διαβάστε Περισσότερα
Νομκές ρυθμίσεις που αφορούν ηλικιωμένους είναι περιορισμένες στη χώρα μας.Διαβάστε Περισσότερα