Wet- en regelgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers heeft veel te maken met aansprakelijkheid. Wet- en regelgeving voor mensen met een zorgvraag omvat de rechten in de zorg.

Voor de wet gaat het er niet direct om of mantelzorgers en familieleden bepaalde handelingen wel of niet mogen uitvoeren, maar wie aansprakelijk is als het mis gaat.Lees meer
Iemand die zorg ontvangt heeft rechten, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener of arts niet behandelen zonder toestemming.Lees meer