Det finns många olika benämningar på någon som är anhörig; Anhörig, närstående, anhörigvårdare och närståendevårdare.  Begreppen används olika över landet.Läs mer
Den rättsliga ställningen för den som är mottagare av vård- och omsorg är reglerad i lagstiftningen i Sverige.Läs mer