Τα ΚΗΦΗ είναι σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον τους αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Βασικοί σκοποί των ΚΗΦΗ είναι να παραμένουν τα ηλικιωμένα άτομα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να διατηρείται η συνοχή της οικογένειας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΗΦΗ είναι:

 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Πρακτικές καθημερινές ανάγκες
 • Ατομική υγιεινή
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Διασύνδεση με την κοινότητα κ άλλες δομές (ΚΑΠΗ, τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, με μονάδες υγείας καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ).

Τα ΚΗΦΗ στελεχώνονται από:

 • Νοσηλευτής /τρια
 • Κοινωνικοί Φροντιστές
 • Βοηθητικό Προσωπικό

Εγγραφή ηλικιωμένων

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατομου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει την φροντίδα του.

2) Γνωμάτευση του γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.

3) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφ’οσον υπάρχουν κενές θέσεις. Η επιλογή των φιλοξενούμενων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες συναφείς διαταραχές.

Σκοπός των Κέντρων Ημέρας είναι κυρίως η οργάνωση και εφαρμογή ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά έως και μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου.

Μετά από κλινική εξέταση από τον νευρολόγο ή τον ψυχίατρο του Κέντρου Ημέρας, νευροψυχολογική εκτίμηση από τον ψυχολόγο και λήψη κοινωνικού ιστορικού οι ασθενείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας εντάσσονται σε ομάδες, ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Στις ομάδες εφαρμόζονται θεραπευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν τη νοητική ενδυνάμωση των ασθενών, την κινητοποίησή τους και τη διατήρηση των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή.

Το πρόγραμμα στα Κέντρα Ημέρας περιλαμβάνει:

 • Ιατρείο μνήμης
 • Θεραπείες ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών (μνήμης, προσοχής, λόγου κτλ.)
 • Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση
 • Προγράμματα Γυμναστικής
 • Άλλες ειδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία δια αναμνήσεων, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.)

Όλες οι παροχές των Κέντρων Ημέρας είναι δωρεάν

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των ανοϊκών ασθενών καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα σχετικά με την άνοια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Κέντρα Ημέρας ανά περιοχή μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει:

 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη

• Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι

• Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία

• Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

• Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών

• Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες

Κριτήρια επιλογής 1.Οικονομικά: δίνεται προτεραιότητα στο χαμηλότερο εισόδημα που είναι ώς 5000 2. Οικογενειακή κατάσταση:  δίνεται  προτεραιότητα σε όσους ζούν μόνοι. 3. Κατάσταση υγείας: δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως: – Κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος. Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

– Οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου που διαμένει ο ηλικιωμένος

Το πρόγραμμα “Φροντίδα στο Σπίτι” απευθύνεται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν, λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η παραμονή των ανοϊκών ασθενών στο οικείο περιβάλλον, η αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας και η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών.

Οι ψυχολόγοι -και κατά περίπτωση νοσηλευτής και γιατρός- που στελεχώνουν το πρόγραμμα επισκέπτονται περιοδικά τις οικογένειες των ασθενών κατ΄οίκον και προσφέρουν εντελώς δωρεάν:

 • Αξιολόγηση και υποστήριξη για τους ασθενείς
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική για τους φροντιστές
 • Επικοινωνία με την κοινότητα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών Εταιρεία Νόσου Alzheimer Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Βοήθεια και Εκπαίδευση στο Σπίτι “Νέστωρ” Ανουσάκειο θεραπευτήριο Κισσάμου Για πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι για ασθενείς με Parkinson, πατήστε εδώ  

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

 • οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας, όλων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ΝΑΤ Κ.Λ. Π)
 • οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας, του Δημοσίου καθώς και
 • οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουνπρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας.

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δικαιούχοι κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, προκειμένου να εγκριθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι :

 • Να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα εφόσον η σχετική απόφαση είναι σε ισχύ)
 • Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Δηλαδή ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το ατομικό εισόδημά του να είναι κάτω των 7.715, 65 € ετησίως.
 • Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας, που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή του ΕΚΑΣ. Το ατομικό αυτό εισόδημα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.715, 65 € και το οικογενειακό στο διπλάσιο.
 • Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.
 • Να μην λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα.
 • Να μην διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

Ο έμμισθος φροντιστής είναι ένας επαγγελματίας που βοηθά σε τακτική ή καθημερινή βάση έναν ηλικιωμένο και φροντίζει για την κάλυψη την αναγκών του και την άνετη και ασφαλή διαβίωσή του.

Η πρόσληψη ενός έμμισθου φροντιστή αφορά μια ιδιωτική πρωτοβουλία των συγγενών ή του ίδιου του ηλικιωμένου που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) παρέχουν έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό για τη φροντίδα ατόμων με ανάγκες στο σπίτι. Οι επαγγελματίες φροντιστές μπορούν να απασχοληθούν στο σπίτι είτε ως «εσωτερικό προσωπικό» (διαμένουν στο σπίτι)  είτε ως «εξωτερικό προσωπικό», βάση ενός προσυμφωνημένου ωραρίου εργασίας.

Για την εκπαίδευση των έμμισθων φροντιστών στη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι είναι διαθέσιμο και παρέχεται δωρεάν το πρόγραμμα SET CARE. To πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εκπαίδευση στο σπίτι και παρέχεται σε 2 γλώσσες: Ελληνικά και Βουλγαρικά.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να διαβάσετε εδώ

 

 • Ιατρικές υπηρεσίες στο σπίτι σε ασθενείς που έχουν ανάγκη περαιτέρω φροντίδας εκτός νοσοκομείου. Η παροχή κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας εξασφαλίζει την παραμονή των ασθενών στο ζεστό περιβάλλον του σπιτιού τους, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

 • Η φυσικοθεραπεία στο σπίτι απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, ή και σε άτομα θέλουν να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο από τις μετακινήσεις τους, λόγω φόρτου εργασίας, είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατ’ οίκον είναι τουλάχιστον ανάλογη με τις αντίστοιχες σε εξοπλισμένα εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Πλατφόρμα υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΨΥΧΑΡΓΩΣ.Διαβάστε περισσότερα
Εταιρεία Alzheimer Αθήνας.Διαβάστε περισσότερα
Εταιρεία Alzheimer Θεσσαλονίκης.Διαβάστε περισσότερα