Za sebestačnú považujeme osobu so súhrnom vlastností, ktoré sú za normálnych okolností úplne bežné a ktoré si nevšímame. Sú to vlastnosti, ktoré nám umožňujú samostatne žiť a vyrovnať sa nástrahám každodenného života v obvyklom prostredí.

 

Sebestačnosť závisí od zdravotného stavu človeka a ovplyvňujú ju ochorenia, najmä ochorenia chronické a úroveň ich kompenzácie. Ak osoba z vlastností samostatne žiť stráca, čím ostáva prípadne aj závislou od inej zdravej osoby, hovoríme o zníženej sebestačnosti.
V prípade závislosti sa seniorovi a jeho blízkemu okoliu odporučí zariadenie, prípadne organizácia poskytujúca starostlivosť o osoby so zníženou úrovňou sebestačnosti (napr. domáca starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, denný stacionár).

 

Seniorom so zvýšenou závislosťou hrozí zvýšené riziko úrazov, dehydratácia, podvýživa, ale aj okradnutie. Seniori bývajú často vďačným cieľom tzv.“šmejdov“  ponúkajúcich pre nich tovary, z ktorých sa vykľuje neskôr nevýhodný nákup či podobná finančná operácia.

 

Seniorský vek, alebo ak chcete staroba, by nemal znamenať degradáciu života, ale jeho naplnenie. Je pravda, že v spomínanom veku  už vari niet človeka bez zdravotných problémov, ale práve ich včasné odhalenie povedie k udržaniu funkcie orgánov a systémov, ako aj sebestačnosti, k odsunutiu bezvládnosti a odkázanosti na pomoc so zachovaním čo najvyššej kvality života. Na to sústreďuje svoju činnosť geriatria.

 

Pobyt v geriatrickom zariadení je síce časovo obmedzený, ale samotná geriatria sa zaoberá problematikou zdravotného a funkčného stavu v starobe, zvláštnosťami chorôb, ich diagnostikovaním a liečby u starých ľudí. O osude seniora spravidla nerozhoduje akútne ochorenie, pre ktoré sa práve lieči, ale skôr početné nešpecifické komplikácie. Ak má senior poruchy chôdze, trápia ho pády, inkontinencia, závraty, demencia, depresia, poruchy správania, cíti samotu – sociálnu izoláciu znásobenú dysfunkciou rodiny, prípadne aj násilie voči sebe – mal by hľadať azyl v takomto zariadení.

Cesta chorého seniora často vedie z geriatrie na oddelenie pre dlhodobo chorých alebo do liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH). Je to pokračovanie doliečovania prípadne rehabilitácie. Časová obmedzenosť v podobnom type zariadenia je zhruba tri týždne – to prepláca poisťovňa a radíme, aby ste ten čas využili na vybavovanie jeho definitívneho pobytu ( odniesť prepúšťaciu správu z nemocnice so žiadosťou na umiestnenie na samosprávu alebo VÚC, hľadanie vhodného spôsobu zaopatrenia alebo zariadenia a pod.).

V tejto kapitole by sme chceli uviesť niekoľko návrhov ako zvýšiť bezpečnosť a eliminovať ohrozenia osoby so zníženou sebestačnosťou v domácnosti.

 

Návrhy pre kúpeľňu a záchod

 

Vymeňte vaňu za bezbariérový sprchový kút, do vane dajte sedačku,  do sprchového kúta stoličku, k záchodovej mise alebo do sprchovacieho kúta dajte namontovať držadlá a nezabudnite ani na protišmykovú úpravu podlahy  alebo na protišmykové koberčeky.

 

Návrhy pre spálňu

 

Majte na mysli, že vyššia posteľ (horná plocha matraca by mala byť 50 – 55 cm nad zemou) uľahčuje vstávanie z postele, trvalé slabé nočné osvetlenie uľahčuje orientáciu a znižuje riziko pádov pri pohybe v noci. Vypínač lampy alebo lustra musí byť pri posteli, telefón a hodiny by mali byť pri posteli, aby sa znížila potreba vstávania z postele v noci. Podlahu pri posteli majte hladkú, nešmykľavú, aby ste znížili riziko pádov.

 

Návrhy pre kuchyňu

 

Preorganizujte uloženie riadu a bežne používaných potravín a ingrediencií tak, aby boli ľahko dostupné a nebolo sa treba pre ne naťahovať alebo zohýnať. Vedzte, že posuvné dvierka na skrinkách sú vhodnejšie ako otváracie na pántoch a aj kovanie na dvierkach by malo byť pevné a väčších rozmerov. Do kuchyne je vhodné nainštalovať protipožiarny alarm.

 

Návrhy na schodište

 

Prvý a posledný schod dajte jasne označiť, schodište má byť dobre osvetlené a ani tu si nezabudnite  vymôcť protišmykový povrch.