De wettelijke bepalingen voor mantelzorgers in België zijn verdeeld over de verschillende overheden, deelstaten, provincies en gemeenten. Er bestaat een goed uitgewerkt systeem van loopbaanonderbrekingen en tijdskredieten.Meer
Om erkend te worden als zorgbehoevende wordt een onderscheid gemaakt tussen mantelzorg en thuiszorg aan de ene kant en residentiële zorg aan de andere kant.Meer