De wettelijke bepalingen voor mantelzorgers in België zijn verdeeld over de verschillende overheden, deelstaten, provincies en gemeenten. Er bestaat een goed uitgewerkt systeem van loopbaanonderbrekingen en tijdskredieten. De sociale bijdragen worden in deze periodes opgevangen door de sociale zekerheid. Voor mensen die werkloos zijn, bestaan er vrijstellingen omwille van sociale of familiale redenen van de verplichtingen om naar werk te zoeken. In België wordt er niet uitdrukkelijk voorzien in het opstellen van een arbeidersovereenkomst tussen mantelzorgers en de zorgbehoevende oudere. De Vlaamse zorgverzekering en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vereisen dit ook niet. Wel is het zo dat mantelzorgers zonder een overeenkomst geen recht hebben op sociale zekerheidsbijdragen voor pensioenen en werkloosheid. Dit is wel zo wanneer ze gebruik maken van één van de van verlofregelingen.