Er bestaan verschillende vormen van overheidssteun zoals de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen.Meer
Het is mogelijk om beroep te doen een een aantal belastings- en sociale voordelen zoals de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit, de vrijstelling voor de heffing op afvalwater of het sociale telefoontarief.Meer
Voor de kosten die verbonden zijn aan de zorg zijn er verschillende tegemoetkomingen zoals het recht op de verhoogde tegemoetkoming, de terugbetaling van geneesmiddelen en de maximumfactuur. Meer
Meer informatie over de Vlaamse Zorgverzekering. Meer