Българското законодателсвто не предвижда други мерки, позволяващи съвместяването на трудовата дейност с грижата за болен член на семейството.още
La figura dell’Amministratore di Sostegno è stata istituita con la Legge n.6 del 2004 ed è a tutela di chi ha difficoltà a provvedere ai propri interessi.още