Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.още
Право на на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) имат само здравно осигурени български граждани…още
Таксите за социални услуги, когато са делегирана държавна дейност, се определят по видове услуги като процент от дохода на лицата и са регламентирани в Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.още
Частните застрахователни фондове са обхванали 0,7% от осигоряващите се. Тези фондове работят с лица, които генерират доходи и се осигуряват.още