I dette afsnit beskriver vi de rettigheder og pligter, du har som pårørende, og vi beskriver de rettigheder, som din pårørende har i forhold til sundhedsvæsnet og i tilfælde af, at din pårørende ikke er i stand til at varetage sine egne interesser.

I skrivende stund (2014) debatteres den gensidige forsørgerpligt, som mange ønsker afskaffet. Forsørgerpligten betyder, at indtægten hos en samboende til en kontanthjælpsmodtager indgår i beregningen af kontanthjælpens størrelse.Læs mere
Patienter har mange rettigheder forbundet med deres behandling. Man har ret til frit lægevalg, frit sygehusvalg, gratis lægebehandling, informeret samtykke, aktindsigt, ved nogle sygdomme garanteret maksimal ventetid på behandling.Læs mere