Η επιδοματική πολιτική στη χώρα μας για τους φροντιστές ατόμων τρίτης ηλικίας είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη.

Για να μπορέσει όμως ένας φροντιστής να διεκδικήσει οποιαδήποτε παροχή θα πρέπει το ηλικιωμένο άτομο που φροντίζει να έχει πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ισχύει για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων εκτός από τους στρατιωτικούς).

Εφόσον κάποιος/κάποια εξασφαλίσει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από τα ΚΕΠΑ και η επιτροπή κρίνει πως χρήζει τη παρουσία εταίρου προσώπου (συνοδού) τότε με την απόφαση αυτή της επιτροπής ο φροντιστής πηγαίνει και την καταθέτει στον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα του ηλικιωμένου ανάπηρου ατόμου.

Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί πως δεν έχουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία το συγκεκριμένο επίδομα ή ακόμα ότι ισχύει μόνο για περιορισμένες παθήσεις.