Φοροαπαλλαγή

Αντίστοιχα με την προαναφερόμενη ενότητα για να έχει ένας φροντιστής φοροαπαλλαγή πρέπει το ηλικιωμένο άτομο να έχει πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) από τα ΚΕΠΑ.

Ειδικότερα αυτό το μέτρο αφορά συζύγους ατόμων με αναπηρία που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση και κατά τη συμπλήρωση της σημειώνεται και ο πίνακας : Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας και μείωση φόρου. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει κάποια φοροαπαλλαγή.

 

Συμμετοχή στα Φάρμακα και στις Εξετάσεις

Η συμμετοχή στα φάρμακα για τους ασφαλισμένους είναι 0% ή 10% για φάρμακα που αφορούν χρόνιες παθήσεις (ΦΕΚ Β΄ 2883/26-10-2012). Η συμμετοχή για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα είναι 25%

Ειδικότερα για τα άτομα τα οποία είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και δικαιούχοι ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) το ποσοστό συμμετοχής τους στα φάρμακα είναι 10% (ΦΕΚ Β΄ 2883/26-10-2012)

Για τα άτομα με βιβλιάρια απορίας η συμμετοχή τους στα φάρμακα και τις εξετάσεις είναι 0% (τα άτομα αυτά καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων)(ΦΕΚ Β΄ 2883/26-10-2012)

Για τις εξετάσεις των ασφαλισμένων ισχύει για όλους ποσοστό συμμετοχής 15% σε περίπτωση που αυτές οι εξετάσεις διενεργηθούν εκτός των δομών του οργανισμού (ΦΕΚ Β΄3054/18-11-2012)