Reizēm ir situācijas, kad kāds no mūsu tuviniekiem nav spējīgs pieņemt lēmumus par savu dzīvi un kritiski izvērtēt, kas katrā situācijā būtu vis pieņemamākais. Šādās situācijās var apsvērt iespēju nokārtot pagaidu vai pilnīgu aizgādnību.

 

Lai nodibinātu aizgādnību pār vienu no vecākiem psihisku veselības problēmu dēļ, Jums jāgriežas tiesā ar iesniegumu par personas daļējas vai pilnīgas rīcībnespējas atzīšanu.Lasīt vairāk
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientam ir tiesības: 1) patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot tiktāl, ciktāl tas neierobežo citu personu tiesības un brīvības vai neapdraud personas veselību vai dzīvību.Lasīt vairāk