Kādi finansiālie aspekti saistīti ar aprūpi?

Kopš 2001.gada jūlija Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma, kas ietver 1.līmeni (valsts obligātā nefondēto pensiju shēma), 2.līmeni (valsts fondēto pensiju shēma) un 3.līmeni (privātā brīvprātīgā pensiju shēma)Lasīt vairāk
Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā.Lasīt vairāk
Pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Madliena”, Ogres novads – Dienas maksa pansionātā 15,85 eiro, mēneša maksa – 475 eiro. Lasīt vairāk
Vidējās cenas privātās sociālās aprūpes iestādēs: Vienvietīgā istabā – 29,88 eiro dienā, 630,00 eiro mēnesī.Lasīt vairāk