Zapewnienie osobom niesamodzielnym opieki oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu stanowi jedno z najistotniejszych zadań starzejącego się społeczeństwa. Warto zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi podopiecznych oraz ich opiekunów. Zostaną one zaprezentowane w kolejnych rozdziałach.

 

Gdy osoba starsza staje się niezdolna do dbania o ointeresy osobiste i majątkowe ani niepotrafi już zaspokoić swoich potrzeb życiowych, najbliżsi mogą ubiegać się o powołanie przez sąd opiekuńczy opiekuna prawnegoWięcej
Pomoc osobom w podeszłym wieku jest regulowana przez ustawę o pomocy społecznejWięcej