skip to Main Content

Choose your language to translate the website

Please note that the translation is provided by Google translation and might not be 100% accurate, especially for specific terms.
In case of doubt, please refer to the English version.

The European voice for informal carers
[rev_slider_vc alias=”ecd23″]

Prečo Európsky deň opatrovateľov

Cieľom je koordinovať a podporovať národné snahy o zvýšenie povedomia o problémoch opatrovateľov v rámci celoeurópskej štruktúry. Budeme preto schopní využiť existujúce akcie a umožniť/uľahčiť nové iniciatívy v menej vyspelých častiach Európy.

Európsky deň opatrovateľov sa oslavuje každý rok 6. októbra.

Prečo opatrovatelia potrebujú rovnováhu v živote medzi prácou, súkromím a starostlivosťou?

Starostlivosť o blízkych je ušľachtilá a životne dôležitá úloha, ktorú každý deň vykonávajú milióny jednotlivcov. Táto zodpovednosť však často prichádza s problémami, ktoré môžu ovplyvniť nielen vlastný blahobyt opatrovateľov, ale aj ich schopnosť udržať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a starostlivosťou. Na rovnováhe záleží, pretože:

Emocionálna a fyzická pohoda

Emocionálna a fyzická pohoda

Opatrovatelia investujú obrovskú emocionálnu a fyzickú energiu do svojich opatrovateľských rolí. Zosúladenie práce a starostlivosti je nevyhnutné, aby sa zabezpečilo, že opatrovatelia budú mať čas na seba samých, odpočinok a osobnú pohodu, čím sa zabráni vyhoreniu.

Finančná stabilita

Finančná stabilita

Mnohí opatrovatelia čelia ťažkému rozhodnutiu, buď skrátiť pracovný čas alebo odísť zo zamestnania, aby mohli poskytovať starostlivosť príbuznému. Zachovanie rovnováhy medzi prácou a starostlivosťou je kľúčové pre udržanie finančnej stability a zabezpečenie sa budúcnosti.

Kvalita starostlivosti

Kvalita starostlivosti

Keď sú opatrovatelia v strese z dôvodu nerovnováhy medzi prácou a starostlivosťou, môže to ovplyvniť kvalitu starostlivosti, ktorú poskytujú. Nájdenie rovnováhy im umožňuje venovať svojim blízkym pozornosť a starostlivosť, ktorú si zaslúžia

Profesionálny rast

Profesionálny rast

Opatrovatelia majú často profesionálne ambície a zručnosti, ktoré chcú rozvíjať. Rovnováha medzi prácou a starostlivosťou im umožňuje pokračovať v profesionálnej dráhe bez toho, aby sa vzdali svojích povinnosti v oblasti starostlivosti.

Sociálne prepojenie

Sociálne prepojenie

Nevyvážená situácia v starostlivosti, pracovným a súkromným životom môže viesť k sociálnej izolácii. Dosiahnutím rovnováhy sa opatrovatelia môžu zapojiť do sociálnych aktivít, udržiavať vzťahy a predchádzať pocitom osamelosti.

Hlavné správy

Opatrovatelia sú chrbtovou kosťou našej spoločnosti.
Je čas uznať ich prínos pre spoločnosť a podporiť ich pri dosahovaní zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom!

Starostlivosť o milovanú osobu by nemala znamenať obetovanie finančnej istoty.
Ukončme cyklus chudoby a sociálneho vylúčenia opatrovateľov!

Vyvážiť prácu a starostlivosť by nemalo znamenať povinnosť výberu medzi výplatou a vašimi blízkymi.
Podporme rovnováhu medzi prácou, súkromným životom a starostlivosťou, pre všetkých!

#CarersDay_EU

#BalanceMatters

#WorkLifeCare

Po čom voláme

Naša kampaň je venovaná zvyšovaniu povedomia o zásadnej potrebe rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom opatrovateľov v celej Európe. Veríme, že každý jednotlivec, bez ohľadu na svoje opatrovateľské povinnosti, si zaslúži príležitosť viesť plnohodnotný život. Tu je to, po čom voláme:

Podporné pracoviská

Podporné pracoviská

Podporujeme pracoviská, ktoré rozumejú výzvam, ktorým čelia opatrovatelia, a sú ochotní sa im prispôsobiť. To zahŕňa možnosť flexibilných pracovných podmienok, možnosť práce na diaľku a pravidlá, ktoré umožňujú opatrovateľom efektívne riadiť svoje povinnosti.

Politika komplexnej starostlivosti

Politika komplexnej starostlivosti

Vyzývame na komplexnú a dostupnú politiku v oblasti starostlivosti, ktorá poskytne zdroje, informácie a služby na podporu opatrovateľov na ich ceste, a zabezpečí, že v tomto procese nebudú opatrovatelia sami.

Verejné povedomie a uznanie

Verejné povedomie a uznanie

Naša kampaň má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti a uznať životnú úlohu, ktorú opatrovatelia v našej spoločnosti zohrávajú. Snažíme sa odstrániť stigmu a podporujeme oceňovanie oddanosti opatrovateľov.

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

Zasadzujeme sa za mechanizmy finančnej podpory, ktoré odstránia ekonomickú nestabilitu a záťaž opatrovateľov. To zahŕňa finančnú pomoc, daňové úľavy pre opatrovateľov a iné alternatívne benefity a podporu, ktorá zabezpečí ich ekonomickú stabilitu.

Vyrovnané životy

Vyrovnané životy

V konečnom dôsledku voláme po spoločnosti, ktorá uznáva dôležitosť rovnováhy medzi prácou, súkromným životom a starostlivosťou. Predstavujeme si svet, v ktorom môžu opatrovatelia sledovať svoje túžby, udržiavať si vlastnú pohodu a poskytovať kvalitnú starostlivosť svojim blízkym bez toho, aby ich ohrozil akýkoľvek aspekt ich života.

Pridajte sa k nám a podporte túto vec. Spoločne môžeme vytvoriť inkluzívnejšiu a súcitnejšiu spoločnosť, ktorá posilní postavenie opatrovateľov a ocení dôležitosť rovnováhy na v prístupe k práci, životu a starostlivosti.

Ilustrácie
Email signature

Často kladené otázky

Čo je neformálny opatrovateľ?

Neformálni opatrovatelia sú jednotlivci, ktorí poskytujú starostlivosť a podporu členom rodiny, priateľom alebo blízkym odkázaným na pomoc inej osoby, zdravotne alebo duševne znevýhodnené alebo s chronickými chorobami.

Last Updated on October 2, 2023

Prečo je pre opatrovateľov dôležitá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom?

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a starostlivosťou je pre opatrovateľov nevyhnutná, aby sa zabezpečilo, že dokážu zvládnuť svoje opatrovateľské povinnosti bez toho, aby ohrozili svoju vlastnú pohodu, profesionálny rast, osobný život a existenciu.

Last Updated on October 2, 2023

Akým problémom čelia opatrovateľky/lia pri dosahovaní rovnováhy.

Opatrovatelia často čelia problémom, ako sú časové obmedzenia, emocionálny stres, finančné vypätie a ťažkosti pri hľadaní flexibilných pracovných podmienok, ktoré by vyhovovali ich opatrovateľským povinnostiam.

Last Updated on October 2, 2023

Ako môžu zamestnávatelia podporovať opatrovateľov na pracovisku?

Zamestnávatelia môžu podporovať opatrovateľov tým, že im ponúknu flexibilné pracovné možnosti, zvýhodnia  pravidlá týkajúce sa dovoleniek, vytvoria podporné pracovné prostredie a poskytnú zdroje opatrovateľom pri zvládaní ich povinností.

Last Updated on October 2, 2023

Aké zdroje sú dostupné pre opatrovateľov, ktorí hľadajú rovnováhu?

K dispozícii sú zdroje, ako sú Sprievodca starostlivosti o seniorov, nástroje na riadenie času (kalendár, smartphony), tipy na starostlivosť o seba a podporné siete, ktoré pomáhajú opatrovateľom zosúladiť ich prácu, život a povinnosti týkajúce sa starostlivosti. Neváhajte kontaktovať zástupcu Komory opatrovateliek Slovenska (https://www.komoraopatrovateliek.sk/o-nas), aby vám poskytol/la zdroje dostupné vedľa vás.

Last Updated on October 2, 2023

Existuje finančná pomoc pre opatrovateľov?

Áno, niektoré štáty ponúkajú finančnú podporu prostredníctvom príspevkov na opatrovateľa, daňových výhod a programov sociálnej starostlivosti, aby zmiernili finančnú záťaž opatrovateľov. Neváhajte kontaktovať zástupcu Komory opatrovateliek Slovenska (https://www.komoraopatrovateliek.sk/o-nas) a spýtajte sa, aká podpora je dostupná u vás.

Last Updated on October 2, 2023

Existuje právna ochrana opatrovateľov na Slovensku?

Niektoré krajiny majú právnu ochranu, ktorá zabraňuje diskriminácii opatrovateľov a zabezpečuje, aby mali právo požadovať flexibilné pracovné podmienky. Neváhajte kontaktovať zástupcu Komory opatrovateliek Slovenska (https://www.komoraopatrovateliek.sk/o-nas) a informovať sa o právnej ochrane existujúcej vo vašej krajine.

Last Updated on October 2, 2023

Ako môžem podporiť priateľa alebo člena rodiny, ktorý je opatrovateľom?

Môžete ponúknuť emocionálnu podporu, podať pomocnú ruku a vyjadriť pochopenie k ich záväzku. Vzdelávanie sa o opatrovateľskej úlohe už môže znamenať významný rozdiel.

Last Updated on October 2, 2023

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor využite na zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť kamkoľvek na stranu, stačí ho presunúť myšou.]

Komora opatrovateliek Slovenska
Štefanovičova 18,
811 04 Bratislava 01
Slovensko
Email: info@komoraopatrovateliek.sk
Tel: 00421(0) 908 880 138

Last Updated on October 2, 2023

Back To Top